Tarix
1
. Gilgamishni kim parvarishlab tarbiyalaydi?
A
Jangchi
B
Dehqon
C
Bog‘bon
D
Pahlavon
2
. Mesopotamiyada oy xudosi?
A
Ishtar
B
Ea
C
Sina
D
Shamash
3
. Qayerda jahondagi eng qadimiy miflardan biri - Yer yuzini butunlay suv bosishi to‘g‘risidagi To‘fon rivoyati dunyoga keldi?
A
Misr
B
Yunoniston
C
Mesopotamiya
D
Italiya
4
. Gilgamish do‘st tutingan pahlavonning ismi nima edi?
A
Alpomish
B
Azikur
C
Plombir
D
Enkidu
5
. Qaysi so‘zning ma'nosi " Ikki daryo oralig‘i" degan ma'noni anglatadi?
A
Movarounnahr
B
Skandinaviya
C
Mesopotamiya
D
Bobil
6
. Mesopotamiyaning eng sevimli qahramoni?
A
Manishtusu
B
Urunimgin
C
Samsuilun
D
Gilgamish
7
. Mesopotamiyaga qayerlardan donga ayirboshlab, noyob toshlarni keltirishardi?
A
Finikiya va Bolqon
B
Misr va Yaman
C
Kavkazorti va Eron
D
Suriya va Falastin
8
. Akkadlar nima bilan shug‘ullangan?
A
Savdo-sotiq
B
Dehqonchilik
C
Chorvachilik
D
Hunarmandchilik
9
. Jarga uloqtirilgan Gilgamishni nima asrab qoladi?
A
Bo‘ri
B
Laylak
C
Burgut
D
Lochin
10
. Mesopotamiyada hosildorlik, urush va g‘alaba ilohasi?
A
Ea
B
Shamash
C
Sina
D
Ishtar
11
. Mesopotamiyada og‘irlik o‘lchovi nima bo‘lgan?
A
Tirsak
B
Tanob
C
Mino
D
Milya
12
. Mesopotamiyga Kavkazorti va Erondan nimalar keltirilgan? 1. Oltin 2. Smola 3. Qalay 4. Kumush 5. Qatron 6. Don 7. Mis 8. noyob toshlar
A
1, 2, 3, 4
B
1, 3, 4, 7, 8
C
1, 3, 4, 6
D
2, 3, 5, 7,8
13
. Qachon Mesopotamiyada shumerlar manzilgohlari vujudga kela boshladi?
A
Mil. avv. 3 ming yillikda
B
Mil. avv. 2 ming yillikda
C
Mil. avv. 4 ming yillikda
D
Mil. avv. 1 ming yillikda
14
. Quyidagi Mesopotamiyaga oid to‘g‘ri ma’lumotni toping?
A
A, B, C
B
aholisi savdo-sotiq bilan shug‘ullanishardi
C
Don mahsulotlari ko‘p bo‘lgan
D
Yog‘och va metal bo‘lmagan
15
. Afsonada aytilishicha, Gilgamish nima uni himoya qilishini tushinib yetadi?
A
ezgu ishlari
B
ota-onasining duolari
C
Sodiq jangchilari
D
jonajon shahri devorlari
16
. Qachon Shumer-Akkad davlati ko‘chmanchi qabilalar zarbasidan parchalanadi?
A
Mil. avv. 3 ming yillik oxiri
B
Mil. avv. 2 ming yillik oxiri
C
Mil. avv. 2 ming yillik o‘rtasi
D
Mil. avv. 2 ming yillik boshi
17
. Mesopotamiya aholisining asosiy mashg‘uloti nima bo‘lgan?
A
Savdo-sotiq
B
Dehqonchilik
C
Chorvachilik
D
Hunarmandchilik
18
Mesopotamiyada qaysi shaharlar vujudga kela boshladi?
A
Xarappa, Tushpa, Kadesh
B
Asvon, Umma, Lagash, Ur
C
Uruk Umma, Lagash, Ur
D
Uruk, Umma, Moxenjadaro, Tushpa
19
. Mesopotamiyada podsho va ibodatxona mulklariga kimlar ishlov berganlar?
A
B, C
B
Kambag‘allar
C
Qullar
D
Yollanma ishchilar
20
. Mesopotamiyada Xudo nomidan kimlar hukmronlik qilgan?
A
B, C
B
Hukmdor
C
Zodagonlar
D
Kohinlar
21
. Uruk podshosi kim bo‘lgan?
A
Manishtusu
B
Gilgamish
C
Samsuilun
D
Urunimgin
22
Mesopotamiyada kumushga barobar bo‘lgan og‘irlik o‘lchovi nima deb atalgan?
A
Tirsak
B
Tanob
C
Mino
D
Milya
23
Mesopotamiyada kata yer-mulklari kimning qo‘l ostida edi?
A
Zodagon
B
Hukmdor
C
A, B
D
Kohin
24
. Mixxat yozuvi qayerda ixtiro qilingan?
A
Misr
B
Italiya
C
Yunoniston
D
Mesopotamiya
25
. Mesopotamiyada, ayniqsa, nimalar qadrlangan? 1. Metall buyumlar 2. zeb-ziynatlar 3. qurol yarog` 4. kulolchilik buyumlari
A
1, 2, 3, 4
B
1, 3
C
1, 3, 4
D
3, 4
26
. Mesopotamiyaning janubi nima deb atalgan?
A
Akkad
B
Shumer
C
Fayum
D
Bobil
27
. Mesopotamiyada sevgi ilohasi kim kim bo‘lgan?
A
Ea
B
Sina
C
Ishtar
D
Shamash
28
. Mesopotamiyaning qadimiy ibodatxonalari - zikkuratlar nimadan qurilgan?
A
Pishgan g‘ishtdan
B
Xom g‘ishtdan
C
Nefrit toshdan
D
Marmar toshdan
29
. Mesopotamiyada yovuz ishlari uchun odamlarni sud qilgan oliy hakam hisoblangan xudo?
A
Ea
B
Ishtar
C
Sina
D
Shamash
30
. Mesopotamiyada Quyosh xudosi?
A
Ishtar
B
Shamash
C
Ea
D
Sina
31
. Dajla va Frot daryolari oralig‘idagi vodiyni yunonlar nima deb nomlashgan?
A
Skandinaviya
B
Kappadokiya
C
Niderlandiya
D
Mesopotamiya
32
Muntazam qo‘shin lashkari necha nafar jangchidan iborat bo‘lgan?
A
5500
B
5300
C
5400
D
5600
33
. Kim barcha shaharlar uchun yagona bo‘lgan uzunlik, maydon va og‘irlik o‘lchovini joriy etadi?
A
Xammurapi
B
Tutmos III
C
Sargon I
D
Menes
34
. “Mino” necha gramm kumushga barobar edi?
A
455 gr
B
550 gr
C
445 gr
D
505 gr
35
Mesopotomiyani shimolida qaysi davlat joylashgan?
A
Akkad
B
Fayum
C
Bobil
D
Shumer
36
. Mixxat yozuvi qachon vujudga kelgan?
A
Mil. avv. 2 ming yillik
B
Mil. avv. 1 ming yillik
C
Mil. avv. 4 ming yillik
D
Mil. avv. 3 ming yillik
37
. Mixxat yozuvini kimlar ixtiro qilishgan?
A
Shumerlar
B
Ossurlar
C
Xettlar
D
Urartlar
38
. Mesopotamiyada suv xudosi?
A
Sina
B
Ishtar
C
Ea
D
Shamash
39
. Boqiy hayotga erishish uchun yordam beradigan sehrli giyohni ilon o‘g‘irlab ketgach, Gilgamish uni nima umrboqiy qilishini tushunib yetadi?
A
A va C javoblar to‘g‘ri
B
ota-onasining duolari
C
jonajon shahri devorlari
D
ezgu ishlari
40
. Mesopotamiyada hokimiyat markazi qayer edi?
A
Xudolar ibodatxonasi
B
Devonxona
C
Hukmdor saroyi
D
Zodagonlar kengashi
41
. Tarixiy Kish va Sippar shahri qayerda joylashgan? (Xaritada berilgan)
A
Misr
B
Yunoniston
C
Mesopotamiya
D
Italiya
42
. Mesopotamiyada podsho davlatni kimlarga tayangan holda idora qilgan? 1. Amaldorlar 2. Kohinlar 3. Aslzodalar 4. Harbiylar
A
1, 3
B
2, 3, 4
C
1, 2
D
1, 2, 3, 4
43
Nima sabab Sargon I barcha shaharlar uchun yagona uzunlik, o‘g‘irlik, maydon o‘lchovlarini joriy qiladi?
A
Dehqonchilikni rivojlantirish uchun
B
Narx-navo barqarorligi uchun
C
Hunarmandchilikni rivojlantirish uchun
D
Savdo-sotiqni rivojlantirish uchun
44
. Mesopotamiyada dalalarga kimlar ishlov berishgan?
A
Kambag‘allar
B
Qullar
C
Yollanma ishchilar
D
B, C
45
Uruk podshosi kim bilan do‘st tutinadi?
A
Bog‘bon
B
Dehqon
C
Pahlavon
D
Uchuvchi
46
Mesopotamiya rivoyatlarining eng sevimli qahramoni qayerning podshosi edi?
A
Uruk
B
Umma
C
Lagash
D
Kadesh
47
. Kim jahon tarixida birinchi bo‘lib muntazam qo‘shin tuzadi?
A
Tutmos III
B
Sargon I
C
Xammurapi
D
Menes
48
. Qachon Sargon I Akkadni o‘z hokimiyati ostida birlashtiradi?
A
Mil. avv. 4 ming yillik o‘rtalarida
B
Mil. avv. 3 ming yillikning ikkinchi yarmida
C
Mil. avv. 2 ming yillikning ikkinchi yarmida
D
Mil. avv. 1 ming yillik o‘rtalarida
49
. Mesopotamiyada qurilishda nimadan foydalanishgan?
A
Tosh
B
Xom g‘isht
C
Pishiq g‘isht
D
A, B, C
50
Quyidagilardan noto‘g‘ri ma’lumotni aniqlang?
A
Shumer shaharlari mudofaa devorlari bilan o‘ralgan
B
Shahar tevaragida istiqomat qiluvchi aholi hech qanday yerga ega emas edi
C
Ibodatxonalar xudolar haykallari bilan bezatilgan
D
Bosh darvozadan boshlangan ko‘cha markaziy maydonga olib borgan