Tarix
1
Hindlarda kimlar xudo Braxmanning tovonidan yaratilgan?
A
Shudra
B
Vayshi
C
Braxman
D
Kshatriy
2
. Quyidagi qaysi ma’lumot xato?
A
Kshatriylar Braxmaning qovurg‘asidan chiqqan
B
Kohinlar Braxmaning og‘zidan chiqqan
C
Dehqon, hunarmand va savdogarlar – vayshilar
D
Bolalar hamisha ota-onalari tabaqasiga mansub deb topilgan. Bir tabaqadan boshqasiga o‘tishning ham iloji bo‘lmagan
3
. Hindlar orasida muqaddas hayvon qaysi ...?
A
Fil
B
Chumoli
C
Sigir
D
Arslon
4
. Hindistonni ... ... dushmanlar va sovuq shamollar tajovuzidan o‘ziga xos tabiiy «mudofaa devori» bo‘lib xizmat qilgan.
A
Himolay, shimoli-g’arbdan
B
Himolay, janubi-sharqdan
C
Himolay, shimoli-sharqdan
D
Hindikush, shimoli-sharqdan
5
. Qachondan boshlab Hind daryosi vodiysi shaharlari tez-tez ro‘y beruvchi toshqinlar, o‘rmonlar va changalzorlar kengayishi natijasida zavolga yuz tutib, butunlay vayronaga aylanadi
A
Mil.avv.XVIII asr
B
Mil. avv. XIII asr
C
Mil.avv.XVII asr
D
Mil. avv. XIX asr
6
Hindlarda xizmatkorlar va qullar qaysi tabaqaga kirgan?
A
Braxman
B
Shudra
C
Vayshi
D
Kshatriy
7
Moxenjodaro aholisining asosiy mashg'uloti nima bo'lgan?
A
Savdo-sotiq
B
Dehqonchilik
C
Hunarmandchilik
D
Chorvachilik
8
Qaysi so'z "hazar qilinganlar" degan ma'noni bildiradi?
A
"Kasta"
B
"Varvar"
C
"Metek"
D
"Chandal"
9
Qachon Hind daryosi vodiysida yagona davlatga birlashgan katta shaharlar vujudga kela boshladi?
A
Mil. avv. 1 ming yillikda
B
Mil. avv. 4 ming yillikda
C
Mil. avv. 3 ming yillikda
D
Mil. avv. 2 ming yillikda
10
. Hindlarda jangchilar qaysi tabaqaga kirgan?
A
Shudra
B
Braxman
C
Kshatriy
D
Vayshi
11
. Hindlarda kohinlar qaysi tabaqaga kirgan?
A
Vayshi
B
Braxman
C
Kshatriy
D
Shudra
12
Hindlarda momaqaldiroq xudosi?
A
Indra
B
Shiva
C
Krishna
D
Ganesha
13
Hindlarda boshi filnikiga o'xshash donishmand xudo?
A
Indra
B
Shiva
C
Krishna
D
Ganesha
14
Moxenjodaro va Xarappa shaharlari ... havzasining eng yirik shaharlari edi?
A
Hind daryosi
B
Dajla daryosi
C
Frot daryosi
D
Gang daryosi
15
Qadimgi Hindistonda odamlar qaysi omil asosida tabaqalarga ajratilgan edi?
A
qanday yumushlar bilan shug’ullanishiga qarab
B
qanday hayvon turini muqaddas bilishiga qarab
C
mol-mulkining miqdoriga qarab
D
qaysi dinga etiqod qilishiga qarab
16
. ... har tongda oltin aravada osmon bo’ylab yo’lga tushadi, ... tungi zulmatni parokanda qilib tashlab, odamlarga harorat va yorug’lik ulashish niyatida ufqdan bosh ko’taradi”. Nuqtalar o’rnini to’ldiring?
A
Donishmandlik xudosi
B
Quyosh xudosi
C
Momaqaldiroq xudosi
D
Oy xudosi