Tarix
1
. Xao shahrining ikkinchi nomi?
A
Panyuy
B
Shan
C
Sian
D
Pekin
2
Xitoy tarixida nechanchi asrlar "ko'p podsholiklar" nomini olgan?
A
Mil. avv. VII-V asrlarda
B
Mil. avv. VI-V asrlarda
C
Mil. avv. IX-VIII asrlarda
D
Mil. avv. VIII-VII asrlarda
3
. Szi shahrining ikkinchi nomi?
A
Shan
B
Sian
C
Pekin
D
Panyuy
4
. Qachon Xitoy hududida ilk davlat vujudga keladi?
A
Mil. avv. 3-ming yillik boshi
B
Mil. avv. 4-ming yillik
C
Mil. avv. 2-ming yillik boshi
D
Mil. avv. 3-ming yillik oxiri
5
. Xitoyda qadimgi sivilizatsiyalar qayerda vujudga kelgan.
A
Hind va Gangda
B
Xuanxe daryosining o’rta oqimida
C
Frot va Dajlada
D
Xuanxe va Yantszida
6
Sya sulolasidan keyin qaysi sulola hukmronlik qilgan ?
A
Xan
B
Shan
C
Chjou
D
Sin
7
Qadimgi Xitoy hududidagi ilk davlat qayerda vujudga keladi?
A
Xuanxe daryosining o'rta oqimi
B
Yansizi daryosining quyi oqimi
C
Xuanxe daryosining quyi oqimi
D
Yansizi daryosining o'rta oqimi
8
. Butun Shimoliy Xitoy qaysi davlat tarkibiga kirgan ?
A
Xan
B
Shan
C
Chjou
D
Sin
9
Qachon Chjou davlatida markaziy hokimiyat zaiflasha boshladi?
A
Mil. avv. VIII-VII asrlarda
B
Mil. avv. VII-VI asrlarda
C
Mil. avv. IX-VIII asrlarda
D
Mil. avv. VI-V asrlarda
10
. Xitoydagi ilk davlatni qaysi sulola boshqargan?
A
Sya
B
Shan
C
Sin
D
Chjou
11
. Nima sababdan Chjou hukmdorlari davlatni «Osmon ostidagi podsholik» deb atashgan?
A
Aholisi ko’pligi bois
B
Qabilalar ittifoqi asosida tashkil topganligi bois
C
Davlat ulkanligi bois
D
Davlat katta kuchga tayangani bois
12
Xitoydagi sholi urug'i qayerdan keltirilgan?
A
Mo'gu'liston
B
Hindiston
C
Vyetnam
D
Tailand
13
Qaysi davlat hukmdorlari o'zlarini "Osmon o'g'illari" deb atashadi?
A
Chjou
B
Xan
C
Shan
D
Sin
14
Qaysi davlatlardagi kabi Xitoyda ham qadimgi sivilizatsiyalar Xuanxe va Yantszi daryolar bo‘ylarida vujudga kelgan.
A
Misr
B
Mesopotamiya
C
A, B, C
D
Hindiston
15
"Zafaryor" - imperiyasining oliy hukmdorlari bilan ajralib chiqqan davlatlar hukmdorlari o'rtasida boshlangan urushlar necha yildan uzoqroq davom etdi?
A
400 yil
B
300 yil
C
200 yil
D
100 yil
16
Xitoyda asosiy dehqonchilik ekinlari nima bo'lgan? 1. Arpa 2. Sholi 3. Javdar 4.Bug'doy
A
2, 4
B
1, 2
C
1, 3
D
3, 4
17
. Xitoyda azaldan e’tiborli va faxrli kasb bu ...
A
Chorvachilik
B
Hunarmandchilik
C
Dehqonchilik
D
Savdo-sotiq
18
Qadimgi Xitoy tarixiga oid Panyuy atamasi qaysi shaharning qadimiy nomi bo’lgan?
A
Loyan
B
Sian
C
Yanchjou
D
Guanchjou
19
Buyuk Xitoy devori kimlarning hujumidan himoyalanish uchun bunyod etilgan?
A
Xunnlar
B
Skiflar
C
Daklar
D
Saklar
20
. Qachon Shanga qo’shni Chjou qabilasi bostirib kiradi?
A
Mil. avv. 3-ming yillik boshi
B
Mil. avv. 2-ming yillik boshi
C
Mil. avv. 3-ming yillik oxiri
D
Mil. avv. 3-ming yillik