Tarix
1
. Quyidagi qaysi javobda xatolik mavjud?
A
Saka-xaumovarka - muqaddas ichimlikka sig‘inuvchi saklardir
B
So‘g‘diylarning eng yaqin qo‘shnilari baqtriyaliklar bo‘lgan
C
Baqtriya uy-joy qoldiqlari. Mil. avv. VI-V asrlarga oid
D
Afrosiyob hozirgi Samarqandning g’arbidir
2
O’rta Osiyoda mil. avv. VII-VI asrlarda qadimiy shaharlar rivojiga turtki bo’lgan asosiy omillar nima edi?
A
O’zaro urushlar kuchayishi sharoitida qabilalarning yirik birlashmalarga uyushishga majbur bo’lganligi
B
Hunarmandchilik va savdoning rivojlanishi
C
Qabila-elatlarning tinch-totuv yashaganligi va vayronkor urushlarning bo’lmaganligi
D
Dehqonchilik rivojlanishi va mulkiy tabaqalanishning kuchayishi
3
Yunon-rim mualliflari Baqtriyani nima deb ataganlar?
A
Baqtriana
B
Baqtrish
C
B, C.
D
Baqtriya
4
Afrosiyob shahriga qachon asos solingan?
A
Mil. avv. VI-V asrlarda
B
Mil. avv. VIII-VII asrlarda
C
Mil. avv. IX-VIII asrlarda
D
Mil. avv. VII-VI asrlarda
5
. Ko’zaliqir qadimiy qaysi davlatning poytaxti bo’lgan
A
Parfiya
B
Baqtriya
C
Yunon –Baqtriya
D
Xorazm
6
. Surxondaryo vohasidagi Qadimgi Baqtriya uy-qo’rg’oni nechanchi asr ?
A
mil avv I asr
B
mil avv VI asr
C
mil avv VII-IV asrlar
D
mil avv IX-VIII asrlar
7
. Miloddan avvalgi VII-VI asr shaharlari va ularning joylashgan yerlari to`g`ri berilgan javobni toping. 1.Afrosiyob a. Qashqadaryo 2.Ko`zaliqir b. Surxondaryo 3.Qiziltepa s. Xorazm 4.Yerqo`rg`on d. Samarqand
A
l-d, 2-s, 3-b, 4-a
B
1-s, 2-d, 3-a, 4-b
C
1-a, 2-b, 3-s, 4-d.
D
l-b, 2-s, 3-d, 4-a.
8
. Afrosiyob shahri qaysi viloyatda joylashgan?
A
Surxandaryo
B
Samarqand
C
Xorazm
D
Qashqadaryo
9
. So`g`diylar yashagan hudud Yunon manbalarida qanday nomlanadi?
A
So`g`dish
B
Sogda
C
Sug`uda
D
So`g`diyona
10
So`g`diylar qaysi hududda yashagan?
A
Amudaryoning quyi oqimida
B
Ozbekistoning janubiy viloyatlarida
C
Zarafshon va Qashqadaryo vodiysida
D
Shimoliy Afg`onistonda
11
. Mil. avv. VII-VI asrlarda Xorazm, So’g’diyona va Baqtriya aholisining asosiy mashg’uloti nima bo’lgan?
A
sun’iy sug’orishga asoslanmagan dehqonchilik va chorvachilik
B
sun’iy sug’orishga asoslangan dehqonchilik
C
dehqonchilik va baliqchilik
D
chorvachilik va ovchilik
12
. Xorazmda qanday buyumlarining dovrug‘i o‘zga yurtlarga tarqalgan ? 1.qurolsozlik 2. zargarlik 3. Savdo-sotiq 4. Kulolchilik
A
2, 3, 4
B
1, 3
C
1, 2
D
1, 2, 4
13
. Miloddan avvalgi VII asrda Marg’iyona va So’g’diyona hududlari quyidagi qaysi davlatning siyosiy va madaniy ta’siri ostida bo’lgan?
A
Qang’ davlati
B
Baqtriya
C
Xorazm
D
Parfiya
14
Yaksart qaysi daryoning qadimgi nomi?
A
Sirdaryo
B
Chirchiq
C
Zarafshon
D
Amudaryo
15
. Qadimgi baqtriyaliklar joylashgan hududlarni aniqlang? 1. Surxon vohasi 2. Sharqiy Eron 3. Afgonistonning shimoli 4. Tojikistonning janubi 5. Tojikison shimoli
A
1, 3, 4
B
1, 3, 5
C
2, 3, 5
D
1, 2, 3
16
. Saka-tiay-taradarayyalar qaysi hududda yashaganlar?
A
Pomirning tog'li tumanlarida va Farg'onada
B
Atlantika okeani sohillarida va Rossiya o'rmonlarida?
C
Orol dengizi bo'ylarida va Sirdaryoning quyi oqimida
D
Toshkent viloyati va Janibiy Qozog'istonda
17
. Qadimgi Baqtriya davlati qachon tashkil topgan?
A
Mil. avv. VIII asrlarda
B
Mil. avv. VI asrlarda
C
Mil. avv. IX asrlarda
D
Mil. avv. VII asrlarda
18
.Xorazmliklar qaysi hududda yashagan?
A
O`zbekistonnmg janubiy viloyatlarida
B
Amudaryning quyi oqimida
C
Shimoliy Afg`onistonda
D
Sirdaryoning quyi oqimida
19
Daryoning narigi tomonida yashovchi saklar deb kimlar atalgan?
A
Saka-xau-movarka
B
Saka-massa-geta
C
Saka-tigra-xauda
D
Saka-tiay-taradarayya
20
. Xorazm qaysi manbada “Xorasmiya” deb nomlanadi?
A
Behistun yozuvlarida
B
Avestoda
C
Yunon manbalarida
D
Bibliyada
21
. O'zbekiston hududidagi eng qadimgi shaharlarning yoshi necha yildan kam emas?
A
2700 yildan
B
2500 yildan
C
2600 yildan
D
2800 yildan
22
. Ko'zaliqir shahri qaysi viloyatda joylashgan?
A
Xorazm
B
Samarqand
C
Surxandaryo
D
Qashqadaryo
23
. Quyidagi qaysi xalq cho’llar va Amudaryo bo’ylarida yashagan?
A
Massagetlar
B
Baqtriyaliklar
C
Saklar
D
Sug’diylar
24
Saka-xaumovarkalar qaysi hududda yashaganlar?
A
Pomirning tog'li tumanlarida va Farg'onada
B
Atlantika okeani sohillarida va Rossiya o'rmonlarida?
C
Toshkent viloyati va Janubiy Qozog'istonda
D
Orol dengizi bo'ylarida va Sirdaryoning quyi oqimida
25
. Kimlar mohir quruvchi va hunarmand bo‘lganlar ?
A
Shumerlar
B
So’g’diylar
C
Baqtriyaliklar
D
Xorazmliklar
26
. O'tkir uchli kigiz qalpoq kiyib yuruvchi saklar deb kimlar atalgan?
A
Saka-xau-movarka
B
Saka-tiay-taradarayya
C
Saka-massa-geta
D
Saka-tigra-xauda
27
Saklarning ko'pchilik qismi nima deb atalgan?
A
Saka-massa-geta
B
Saka-xaumovarka
C
Saka-tiay-taradarayya
D
Saka-tigraxauda
28
. Qadimgi Xorazmda qaysi sohalar yuksak darajada rivojlangan? 1. Hunarmandchilik 2. Binokorlik 3. Savdo-sotiq 4. Kulolchilik
A
2, 3, 4
B
1, 2, 3
C
1, 2
D
1, 3
29
. Qiziltepa shahri qaysi viloyatda joylashgan?
A
Qashqadaryo
B
Samarqand
C
Xorazm
D
Surxondaryo
30
.Yerqo'rg'on va Uzunqir shaharlari qaysi viloyatda joylashgan?
A
Xorazm
B
Samarqand
C
Qashqadaryo
D
Surxandaryo
31
Quyidagi qadimiy shaharlardan qaysi birlari Qadimgi Baqtriya davlati tarkibiga kirganligini aniqlang?
A
Qiziltepa, Yerqo’rg’on, Uzunqir, Afrosiyob
B
Qiziltepa, Yerqo’rg’on, Uzunqir
C
Qiziltepa, Yerqo’rg’on, Uzunqir,Afrosiyob, Ko’zaliqir
D
Qiziltepa,Yerqo’rg’on
32
O'rta Osiyoning tog'lik, dasht va cho'l yerlarida qaysi qabilalar istiqomat qilishgan?
A
Sug’diylar
B
Baqtriyaliklar
C
Massagetlar
D
Saklar
33
. Saka-tigra-xaudalar qaysi hududda yashaganlar?
A
Orol dengizi bo'ylarida va Sirdaryoning quyi oqimida
B
Pomirning tog'li tumanlarida va Farg'onada
C
Toshkent viloyati va Janubiy Qozog'istonda
D
Atlantika okeani sohillarida va Rossiya o'rmonlarida?