Tarix
1
. Mil. avv. III – II ming yillikka oid manzilgohlar?
A
Obishir, Qo‘shilish, Machay
B
Oltintepa, Namozgoh, Sarazm
C
Selungur, Ko‘lbuloq, Teshiktosh
D
Zamonbobo, Sopollitepa, Jarqo‘ton
2
. Qachon patriarxat davri boshlandi?
A
Mil. avv. 1 ming yillikda
B
Mil. avv. 3 ming yillikda
C
Mil. avv. 2 ming yillikda
D
Mil. avv. 4 ming yillikda
3
Qaysi davrda chorvachilik dehqonchilikdan ajralib chiqa boshladi?
A
Neolit
B
Bronza
C
Eneolit
D
Mezolit
4
. Qaysi manzilgoh rejasida shaharning ilk alomatlari ko‘zga tashlanadi?
A
Amirobod
B
Sopollitepa
C
Zamonbobo
D
Jarqo‘ton
5
. Arxeologlar topgan qadimgi ziroatchilar manzilgohini belgilang?
A
Amirobod
B
Sopollitepa
C
Jarqo‘ton
D
Zamonbobo
6
. Qaysi davrda odamlar kulolchilik charxi va g‘ildirakni kashf etdilar?
A
Neolit
B
Bronza
C
Mezolit
D
Eneolit
7
. Qaysi davrda xom g‘ishtdan ko‘p xonali uylar qurila boshlandi?
A
Mezolit
B
Bronza
C
Neolit
D
Eneolit
8
. Ilonlar rasmi tushurilgan tumor nechanchi ming yillikka oid?
A
Mil. avv. 2 ming yillikda
B
Mil. avv. 4 ming yillikda
C
Mil. avv. 1 ming yillikda
D
Mil. avv. 3 ming yillikda
9
Bronza davri aholisi qaysi sohalarda kata yutuqlarga erishadi? 1. hunarmandchilik 2. to‘quvchilik 3. kulolchilik 4. zeb-ziynat buyumlar yasash 5. qurilish
A
1, 3, 4, 5
B
1, 3, 5
C
1, 2, 3, 5
D
1, 2, 3, 4, 5
10
. Sopollitepa manzilgohi qayerda joylashgan?
A
Muzrabod
B
Qorako‘l
C
Jalolobod
D
Sherobod
11
. Bronza mehnat quroliga ega bo‘lgan odamlar. . . .?
A
Ortiqcha qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga ega bo‘ladilar
B
A, B,C
C
Ekin maydonlarini kengaytiradilar
D
Dalalarga durust ishlov bera boshlaydilar
12
. Sopollitepadagi uy-joylar nimadan qurilgan?
A
Xom g‘isht
B
Paxsa
C
Guvala
D
Pishiq g‘isht
13
. Bronzadan yasalgan bilakuzuk nechanchi asrga oid?
A
Mil. avv. XI asr
B
Mil. avv. X asr
C
Mil. avv. XII asr
D
Mil. avv. XVII asr
14
. Qaysi davrda odamlar idishlarni pishirish uchun kulolchilik xumdonlaridan foydalanishga kirishdi?
A
Eneolit
B
Bronza
C
Mezolit
D
Neolit
15
. Qaysi manzilgohdan yirik-yirik xumlarda saqlangan bug‘doy va arpa doni topilgan?
A
Jarqo‘ton
B
Sopollitepa
C
Amirobod
D
Zamonbobo
16
. Qachon sopol idishlar hayvonlar, qushlar, o‘simliksimon naqshlar bilan bezatiladigan bo‘ldi?
A
Mil. avv. 2 ming yillikda
B
Mil. avv. 3 ming yillikda
C
Mil. avv. 1 ming yillikda
D
Mil. avv. 4 ming yillikda
17
. Eneolit davrini belgilang?
A
mil. avv. 3 ming yillik o‘rtalari - 2 ming yillik
B
mil. avv. 4 ming yillik- 3 ming yillik o‘rtalari
C
Mil. avv. 4 ming yillikda
D
Mil. avv. 3 ming yillikda
18
. Jarqo‘ton manzilgohi qayerda vujudga kelgan?
A
Xorazm
B
Navoiy
C
Surxandaryo
D
Buxoro
19
. Bronza ko‘zgular qaysi manzilgohdan topilgan?
A
Jarqo‘ton
B
Amirobod
C
Zamonbobo
D
Sopollitepa
20
Qaysi davrda misdan foydalanishga, undan mehnat qurollari va qurol-yaroqlar yasashga o‘tildi?
A
Neolit davri boshida
B
Eneolit davri oxirida
C
Mezolit davri boshida
D
Neolit davri oxirida
21
Qaysi davrda sopol idishlar hayvonlar, qushlar, o‘simliksimon naqshlar bilan bezatiladigan bo‘ldi?
A
Mezolit
B
Neolit
C
Eneolit
D
Bronza
22
. Jarqo‘ton manzilgohidagi qal’a va uning atroflarida kimlarning uylari joylashgan?
A
Dehqonlar va hunarmandlar
B
Urug‘ oqsoqollari
C
Kohinlar
D
Askarlar
23
. Ibtidoiy odamlar misni eritib nima qo‘shish orqali bronza hosil qiladilar?
A
Qo‘rg‘oshin
B
Rux
C
A, B, C
D
Qalay
24
Qaysi manzilgohdan ilk ibodatxona topilgan?
A
Zamonbobo
B
Sopollitepa
C
Jarqo‘ton
D
Amirobod
25
Dastlabki aravalar qachon vujudga kelgan?
A
Mezolit
B
Neolit
C
Bronza
D
Eneolit
26
. Bronza misdan ko‘ra ancha qattiqligi uchun undan nima tayyorlashda foydalanilgan?
A
Zeb-ziynat
B
A, B,C
C
Mehnat qurollari
D
Qurol-yarog‘
27
. Nima ibtidoiy odamlarning moddiy va ma’naviy madaniyatiga kata t’sir ko‘rsatadi?
A
Chorvachilik ajralib chiqishi
B
Metallurgiya rivoji
C
Hunarmandchilik paydo bo‘lishi
D
G‘ildirak kashf etilishi
28
Ilon tasviri tushirilgan tumor nimadan yasalgan?
A
Bronza
B
Mis
C
Tosh
D
Qo‘rg‘oshin
29
. Bronza davriga oid manzilgohlar?
A
Obishir, Qo‘shilish, Machay
B
Zamonbobo, Sopollitepa, Jarqo‘ton
C
Oltintepa, Namozgoh, Sarazm
D
Selungur, Ko‘lbuloq, Teshiktosh
30
. Sopollitepa manzilgohidan qazishmalar davomida nimalar topilgan? 1. xom g‘ishtdan qurilgan uy-joylar 2. maishiy va xo‘jalikbop xonadonlardan tarkib topgan paxsa imorat; 3. ilk ibodatxona; 4. sopol buyumlar; 5. hukmdor qarorgohi; 6. hunarmandlar va savdogarlarning arkni qurshab turgan uylari; 7. bronzadan yasalgan mehnat qurollari va zeb-ziynatlar yasaladigan ustaxona qoldiqlari; 8. yirik xumlarda saqlangan bug‘doy va arpa qoldiqlari.
A
3, 5, 6
B
1, 2, 4, 7, 8
C
1, 4, 7,8
D
3, 4, 5, 8
31
. Bronza davri dehqonlarning manzilgohlaridan qaysi biridan zeb-ziynatlar yasalgan ustaxona qoldiqlari topilgan?
A
Amirobod
B
Zamonbobo
C
Sopollitepa
D
Jarqo‘ton
32
. Zarafshon daryosi havzasidagi manzilgoh qaysi davrga oid?
A
Mil. avv. 3 ming yillik oxiri – 2 ming yillik
B
mil. avv. 3 ming yillik o‘rtalari - 2 ming yillik
C
Mil. avv. 4 ming yillikda
D
mil. avv. 4 ming yillik- 3 ming yillik o‘rtalari
33
. Qachon odamlar idishlarni pishirish uchun kulolchilik xumdonlaridan foydalanishga kirishdi?
A
Mil. avv. 1 ming yillikda
B
Mil. avv. 4 ming yillikda
C
Mil. avv. 2 ming yillikda
D
Mil. avv. 3 ming yillikda
34
. Qachon Qadimgi Sharqda ilk shaharlar va davlatlar vujudga kela boshladi?
A
Mil. avv. 4 ming yillikda
B
Mil. avv. 2 ming yillikda
C
Mil. avv. 1 ming yillikda
D
Mil. avv. 3 ming yillikda
35
. Qachon xom g‘ishtdan ko‘p xonali uylar qurila boshlandi?
A
Mil. avv. 3 ming yillikda
B
Mil. avv. 4 ming yillikda
C
Mil. avv. 1 ming yillikda
D
Mil. avv. 2 ming yillikda
36
. Bronzadan yasalgan to‘g‘nog‘ich va tosh munchoqlar nechanchi asrga oid?
A
Mil. avv. XII asr
B
Mil. avv. X asr
C
Mil. avv. XVIII asr
D
Mil. avv. XVII asr
37
. O‘zbekistonning qaysi hududlaridan bronza davriga oid eng qadimgi dehqonchilik manzilgohlari topilgan? 1) Xorazmdan; 2) Toshkent viloyatidan; 3) Buxoro viloyatidan; 4) Farg‘ona vodiysidan; 5) Surxondaryo viloyatidan; 6) Samarqand shahri hududidan.
A
1, 3, 5
B
2, 4, 6
C
2, 3, 5
D
3, 4, 5
38
. Ilon tasviri tushirilgan tumor qayerdan topilgan?
A
Surxon vohasi
B
Xorazm
C
Farg‘ona
D
Buxoro
39
. Qaysi manzilgoh ikki qismga ajratilgan edi?
A
Sopollitepa
B
Amirobod
C
Jarqo‘ton
D
Zamonbobo
40
. Jarqo‘ton manzilgohi hozirgi qayerda joylashgan?
A
Jalolobod
B
Qorako‘l
C
Muzrabod
D
Sherobod
41
O‘zbekiston tarixida quyidagi qaysi davridan boshlab ibodatxonalar qurilgan?
A
Bronza davridan
B
Eneolit davridan
C
mil. avv. IX—VIII asrlarda ilk davlat birlashmalari tashkil topishi bilan
D
mil. av. VII-VI asrlarda qadimgi shaharlar bunyod etilishi bilan
42
. Qaysi davrda O‘rta Osiyo janubida sug‘orma dehqonchilik vujudga keldi?
A
Eneolit
B
Neolit
C
Bronza
D
Mezolit
43
. Bronza davrini belgilang?
A
Mil. avv. 3 ming yillikda
B
mil. avv. 3 ming yillik o‘rtalari - 2 ming yillik
C
Mil. avv. 4 ming yillikda
D
mil. avv. 4 ming yillik- 3 ming yillik o‘rtalari
44
. Qaysi davrda patriarxat davri boshlandi?
A
Eneolit
B
Neolit
C
Mezolit
D
Bronza
45
. Buxoro viloyatining Qorako‘l tumanida joylashgan manzilgoh?
A
Jarqo‘ton
B
Amirobod
C
Zamonbobo
D
Sopollitepa
46
. Bronza misdan ko‘ra ancha qattiqligi uchun qachondan turli buyumlar yasashda asosiy ashyoga aylanib qoladi?
A
Mil. avv. 3 ming yillik o‘rtasi
B
Mil. avv. 2 ming yillikda boshi
C
Mil. avv. 3 ming yillik boshi
D
Mil. avv. 3 ming yillikda oxiri
47
Qaysi davrda qadimgi Sharqda ilk shaharlar va davlatlar vujudga kela boshladi?
A
Eneolit
B
Neolit
C
Mezolit
D
Bronza
48
. Qachon O‘rta Osiyo janubida sug‘orma dehqonchilik vujudga keldi?
A
Mil. avv. 3 ming yillikda
B
Mil. avv. 1 ming yillikda
C
Mil. avv. 2 ming yillikda
D
Mil. avv. 4 ming yillikda