Tarix
1
. Misrda har bir davlatni kim boshqargan?
A
Firavn
B
Sulton
C
Nomarx
D
Shoh
2
. Qadimgi misr hunarmandlarining nechadan ziyod kasb-korlari bo‘lgan?
A
50
B
40
C
60
D
30
3
Misrning dastlabki poytaxti?
A
Fiva
B
Memfis
C
Geliopol
D
Abidos
4
Qadimgi Misr tarixida hukmronlik qilgan podsholik davrlarini ketma-ketlikda joylashtiring? 1. Ilk podsholik 2. Qadimgi podsholik 3. O‘rta podsholik 4. Yangi podsholik 5. So‘ngi podsholik
A
1, 2, 3, 4, 5
B
2, 4, 5, 1, 3
C
1, 3, 5, 2, 4
D
5, 4, 3, 2, 1
5
. Misrda qaysi oylarda barcha dalalarni suv bosgan bo‘lardi?
A
Oktabr-dekabr
B
Aprel-iyun
C
Yanvar-mart
D
Iyul-sentabr
6
. Qaysi mamlakat Nil in'omi hisoblanadi?
A
Misr
B
Yunoniston
C
Mesopotamiya
D
Italiya
7
. Misrda qaysi oylarda misrliklar dam olishar, urug‘likni ekishga hozirlashardi?
A
Aprel- iyun
B
Iyul-sentabr
C
Yanvar-mart
D
Oktabr-dekabr
8
Misrda zodogonlarning uyi nimadan qurilgan?
A
Qo‘shni davlatlarning savdogarlari tomonidan keltirilgan noyob yog‘ochdan
B
Oftobda quritilgan xom g‘ishtdan
C
Nil daryosi bo‘yida o‘simlikdan qurilgan, loy suvalgan papirus poyalaridan
D
Olovbardosh kattakon xumdonlarda qizdirilgan mustahkam pishiq g‘ishtdan
9
Kim birlashgan Misr mamlakatining birinchi hukmdori, ya'ni fir'avni bo‘ldi?
A
Ramzes
B
Yaxmos
C
Tutmos
D
Menes
10
. Misrda qaysi faslda hosil yig‘im-terim payti boshlangan?
A
Bahor
B
Qish
C
Kuz
D
Yoz
11
Nil daryosi qaysi dengizga quyiladi?
A
Qora dengiz
B
O‘rtayer dengizi
C
Sariq dengiz
D
Arabiston dengizi
12
. Menes Misrning qaysi qismida hukmdorlik qilar edi?
A
Yuqori Misr
B
Shimoliy Misr
C
Quyi Misr
D
B va C
13
. Misrlik kemasozlar qayiqni nimadan qurishardi?
A
Qamishdan
B
Somondan
C
Papirusdan
D
Yog‘ochdan
14
. Qachon odamlar Nil daryosi qirg‘oqlaridagi yerlarni o‘zlashtirishga bel bog‘laydilar?
A
Mil. avv. 4 ming yillik oxirlarida
B
Mil. avv. 3 ming yillik oxirlarida
C
Mil. avv. 3 ming yillik boshlarida
D
Mil. avv. 4 ming yillik boshlarida
15
Mil. avv 3000 -yilda Misrni kim birlashtirgan?
A
Tutmos
B
Menes
C
Yaxmos
D
Ramzes
16
. Nil daryosi quyilishini yunonlar nima deb atashgan?
A
Gamma
B
Delta
C
Betta
D
Alfa
17
Quyidagi ma’lumotlarni tahlil qilib, Eyler-Venn diagrammasiga mos keladigan javobni toping. a) adolatli siyosati tufayli xalq orasida "Milliy podshoh", "Xalq hukmdori" nomlariga sazovor bo‘lgan; b) musulmon bo‘lmagan shaxslardan olinadigan jizya solig‘ini qayta tiklagan; c) hindlarga o‘z bayramlarini nishonlashni taqiqladi; d) soliqtizimini isloh qilib, imperiya hududida yagona savdo solig‘ini joriy etgan; e) Buxoro xonligi bilan savdo va elchilik munosabatlarini o‘rnatgan; f) o‘zining sevimli rafiqasi Mumtoz Mahalga bag‘ishlab Tojmahal mavzoleyini qurdirgan
Quyidagi ma’lumotlarni tahlil qilib, Eyler-Venn diagrammasiga mos keladigan
javobni toping.
a) adolatli siyosati tufayli xalq orasida "Milliy podshoh", "Xalq hukmdori"
nomlariga sazovor bo‘lgan; 
b) musulmon bo‘lmagan shaxslardan olinadigan jizya solig‘ini qayta tiklagan; 
c) hindlarga o‘z bayramlarini nishonlashni taqiqladi; 
d) soliqtizimini isloh qilib, imperiya hududida yagona savdo solig‘ini joriy etgan;
e) Buxoro xonligi bilan savdo va elchilik
munosabatlarini o‘rnatgan; 
f) o‘zining sevimli rafiqasi Mumtoz Mahalga bag‘ishlab Tojmahal mavzoleyini qurdirgan
A
I-a, d; II-b, c; III-e
B
I-e, f; II-b, c; III-a
C
I-a, d; II-b, e; III-c
D
I-b, c; II-a, d; III-e
18
Olimlar Misr tarixini necha davrga ajratishgan?
A
2
B
3
C
5
D
4
19
. Misr hunarmandlari haqida xato fikrni toping.
A
Miskarlar misni eritib, undan jang qurollari quyishar edi
B
Tikuvchilar liboslar tikishar edi
C
To‘quvchilar kiyim-kechak uchun gazmol tayyorlashar edi
D
Duradgorlar deraza va eshiklar yasashar edi
20
. Dastlab Misrda qancha podsho hukmdorlik qilgan?
A
3 ta
B
5 ta
C
4 ta
D
2 ta
21
. Oddiy misrliklarning uyi nimadan qurilgan?
A
Kedr qatronli noyob yog‘ochdan
B
Oftobda quritilgan xom g‘ishtdan
C
Loy suvalgan papirus poyasidan
D
Somon qo‘shilgan pishiq g‘ishtdan
22
. Misrda hukmdor fir'avnlar saroylari va ibodatxonalar nimadan barpo etilgan?
A
G‘ishtdan
B
Oltindan
C
Toshdan
D
Betondan
23
. Misrda qaysi faslda dalalarga urug‘ ekilar edi?
A
Qish
B
Kuz
C
Yoz
D
Bahor
24
. Misrda o‘roqlar nimadan yasalgan?
A
Temir
B
Oltin
C
Mis
D
Bronza
25
. Qadimgi Misr podsholigining poytaxti qaysi shahar bo‘lgan?
A
Fiva shahri
B
Abidos shahri
C
Baolbek shahri
D
Memfis shahri
26
. Misrdagi tarqoq manzilgohlar nima deb atalgan davlatlarga birlashgan?
A
Polis
B
Nom
C
Sepat
D
Kent
27
. O‘rta podsholikning poytaxti?
A
Fiva
B
Memfis
C
Abidos
D
Geliopol
28
. Misrlik kemasozlar kemani nimadan qurishardi?
A
Somondan
B
Yog‘ochdan
C
Qamishdan
D
Papirusdan
29
Quyi Misr deb Misrning qaysi qismiga aytilgan?
A
Janubiy
B
Sharqiy
C
Shimoliy
D
G‘arbiy