Tarix
1
Giksoslar istibdodidan xalos bo‘lish taraddudiga tushib qolgan "nom" lar hukmdorlari qaysi shahar tevaragida birlasha boshlashdi?
A
Fiva
B
Geliopol
C
Memfis
D
Abidos
2
. Mil. avv. XVIII asrda kimlar Misrga hujum qildi?
A
xettlar
B
Doriylar
C
Axeylar
D
giksoslar
3
. Qaysi shahar orqali o‘tadigan yo‘l Sinay yarmoraliga olib borgan?
A
Asvon
B
Memfis
C
Avarna
D
Sans
4
. Sinay yarimorolidan nima qazib olinar edi?
A
Oltin
B
Temir
C
Mis
D
Bronza
5
Qayerdan misrliklar hunarmandlar yasagan buyumlar va nodir qimmatbaho toshlarni olib kelishardi?
A
Kavkaz va Finikiya
B
Falastin va Suriya
C
Bolqon va Liviya
D
Yaman va Nubiya
6
. Misrni forslar qachon bosib oldi?
A
Mil. avv. 529-yil
B
Mil. avv. 525-yil
C
Mil. avv. 528-yil
D
Mil. avv. 527-yil
7
Misrliklarda hosildorlik xudosi?
A
Apis
B
Xapi
C
Isida
D
Set
8
Qaysi fir'avn giksoslarni tor-mor etib, bosqinchilarni Misrdan haydab chiqardi?
A
Menes
B
Yaxmos
C
Ramzes
D
Tutmos
9
. Qaysi shahar hukmdorlari giksoslarga itoat qilmadilar?
A
Fiva
B
Memfis
C
Geliopol
D
Afina
10
. Nima Yangi podsholik firavnlari sillasini quritgan va podsholik alohida “nom” larga tarqalib ketishiga sabab bo‘ladi?
A
Mahalliy qabilalar bilan urush
B
Iqtisodiy tanazzul
C
Forslarning hujumi
D
Giksoslar bilan raqobat
11
. Fir'avn so‘zining ma'nosi?
A
"Ulug‘ xonadon"
B
"Oliy unvon"
C
"Quyosh o‘g‘li"
D
"Katta odam"
12
. Misrliklar Nubiyaga Nil bo‘ylab nimalarni ayirboshlash uchun borishgan? 1. oltin 2. fil suyagi 3. yog‘och 4. qog‘oz 5. qatron 6. mis
A
1, 2, 3, 5
B
1, 2, 5, 6
C
2, 4, 5
D
1, 2, 3, 4, 6
13
Qayerga misrliklar Nil bo‘ylab tovarlarini ayriboshlash uchun borishardi?
A
Liviya
B
Suriya
C
Nubiya
D
Finikiya
14
. Liviya aholisi mashg‘uloti?
A
Dehqonchilik
B
hunarmandchilik
C
Savdo
D
chorvachilik
15
. Qaysi podsho davrida Old Osiyoda misrliklar hukmronligi o‘rnatildi?
A
Tutmos II
B
Ramzes
C
Tutmos III
D
Yaxmos I
16
. Forslardan ulkan lashkar to‘plagan shahanshoh kim edi?
A
Kambiz II
B
Kserks III
C
Kir II
D
Doro III
17
. Giksoslar qanday xalq(qabila) edi?
A
Ko‘chmanchi
B
Savdogar
C
O‘troq
D
Dengiz
18
. Qaysi fir'avn zamonidan Yangi podsholik davri boshlandi?
A
Yaxmos
B
Tutmos III
C
Menes
D
Ramzes
19
Tutmos II davrida qaysi hududlar bosib olindi?
A
Suriya
B
Finikiya
C
Falastin
D
A, B,C
20
. Misrliklar hosildorlik xudosi qanday ko‘rinishda tasvirlangan
A
Sigir
B
qo'y
C
Buqa
D
cho'chqa
21
. Misrni bosib olgan forslarning shahanshohi?
A
Tutmos
B
Kambiz II
C
Kserks
D
Kir II
22
. Qaysi podsholik fir'avnlari Janubiy Falastin yerlari va Nubiya shimolini Misrga qo‘shib olishga muyassar bo‘ldilar?
A
Yangi podsholik
B
Ilk podsholik
C
Qadimgi podsholik
D
O‘rta podsholik
23
. Qadimgi Misr podsholigi davrida …
A
deyarli butun Nubiya va Falastin yerlari zabt etildi, Liviya qabilalari o‘lpon to‘lay boshladi
B
Old Osiyo va Liviya zabt etildi, Sinay yarim oroli aholisi o‘lpon to‘lay boshladi
C
janubiy Falastin yerlari va Nubiyaning shimoli zabt etildi
D
Sinay yarim oroli bosib olindi, Nubiya va Liviyaga yurishlar qilindi
24
. Misr janubda qaysi davlat bilan chegaradosh?
A
Giksoslar
B
Suriya
C
Nubiya
D
Liviya
25
. Falastinning yonboshida qayer joylashgan edi?
A
Suriya
B
Nubiya
C
Liviya
D
Finikiya
26
. Qaysi podsholik davrida mahalliy qabilalar Misrga soliq to‘lay boshlaydilar?
A
So‘ngi podsholik
B
Yangi podsholik
C
Qadimgi podsholik
D
O‘rta podsholik
27
. Sinay yarimorolidan shimolroqda qayer joylashgan edi?
A
Falastin
B
Bolqon
C
Yaman va Nubiya
D
Kavkaz va Finikiya
28
. Misr g‘arbida qaysi cho‘l joylashgan?
A
Sahroyi Kabir
B
Suriya cho‘li
C
Liviya cho‘li
D
Sinay cho‘li
29
. Memfis shahri qayerda joylashgan?
A
Sinayda
B
Yuqori Misrda
C
Quyi Misrda
D
O‘rta Misrda
30
. Misr o‘rta podsholik davrida egallagan hududlarni aniqlang. 1) Arabiston yarim oroli; 2) Sinay yarim oroli; 3) Liviya; 4) Falastin; 5) Nubiya; 6) Janubiy Falastin; 7) Shimoliy Nubiya; 8) Suriya
A
1, 2, 3, 5
B
4,5
C
6, 7
D
4, 5, 7
31
. Giksoslar qachon Misrga hujum qiladilar?
A
Mil. avv. XVIII asr oxiri
B
Mil. avv XVIII asr boshi
C
Mil. avv. XIII asr
D
Mil. avv XIV asr o‘rtasi
32
. Qaysi mamlakatlar mis va temir rudasiga hamda boshqa foydali qazilmalarga boy bo‘lgan
A
Nubiya
B
Falastin va Suriya
C
Bolqon va Liviya
D
Finikiya
33
. Yangi podsholik davrida bosqinchi sifatida qayerlarga hujumni boshlab yuboradilar?
A
Falastin va Finikiya
B
Old Osiyo va Liviya
C
Sinay yarim oroli\
D
Nubiya va Old Osiyo
34
. Misrliklarning qo‘shini qanday ko‘rinishda edi?
A
Dengiz floti
B
Otliq
C
Piyoda
D
suvoriy
35
Qachon Misr yana yagona davlatga birlashdi?
A
Mil. avv. VII asr
B
Mil. avv. VIII asr
C
Mil. avv. V asr
D
Mil. avv. VI asr
36
. Qaysi podsholik davrida Sinay yarimoroli bosib olindi?
A
Qadimgi podsholik
B
Ilk podsholik
C
yangi podsholik
D
O‘rta podsholik
37
Quyidagilardan noto‘g‘ri javobni toping?
A
Giksoslarning asosiy kuchi jangovar aravalar bo‘gan
B
O‘rta podsholik mayda “nom”larga bo‘linib, giksoslarga soliq to‘lar edilar
C
Giksoslar qo‘shinida bir askar otni boshqarsa, ikkinchisi kamondan o‘q uzgan
D
Yuqori Misrni bosib olgan giksoslar misrliklarning shahar va qishloqlariga hujum qiladilar, aholisini asirlikka haydab ketadi
38
. Mil. avv. VII asrda Misr …
A
Eron Ahamoniylari tomonidan bosib olindi
B
giksoslar tomonidan bosib olindi
C
o‘z qudratining cho‘qqisiga erishdi
D
iqtisodiyoti va madaniyati yuksalishi boshlandi