Tarix
1
. Samarqand sarbadorlaridan kim mohir mergan bo’lgan?
A
Xurdaki Buxoriy.
B
Mavlonzoda Samarqandiy.
C
A,B,C.
D
Abu Bakr Kalaviy.
2
. Misrliklarda marhumlar, mumiyolanganlar xudosi?
A
Xatxor
B
Maat
C
Tot
D
Anubis
3
. Qadimgi Misr podsholigining poytaxti Memfis shahrining xudosi?
A
Osiris
B
Ptax
C
Ra
D
Amon
4
Misrliklarda musiqa, go‘zallik va sevgi xudosi?
A
Xatxor
B
Maat
C
Tot
D
Anubis
5
. Osiris o‘z xalqini nimaga o‘rgatadi?
A
Hunarmandchilik
B
Dehqonchilik
C
Chorvachilik
D
Quruvchilik
6
Ptax degan xudoning yer yuzidagi qiyofasi?
A
Apis
B
Set
C
Xapi
D
Isida
7
. Misrliklarda Nil xudosi, hayotning birlamchi manbayi va posboni hisoblangan xudo?
A
Xapi
B
Isida
C
Set
D
Apis
8
. Misrliklarda qaysi xudo shunchalik qudratliki, uni asl qiyofasida ko‘rishning iloji yo‘q?
A
Ra
B
Ptax
C
Amon
D
Osiris
9
. Qaysi davlatda hukmdorlar hamma ishni o‘zining samoviy otasi amri bilan amalga oshiradi?
A
Italiya
B
Mesopotamiya
C
Yunoniston
D
Misr
10
. Set qaysi xudoni o‘ldiradi?
A
Ptax
B
Osiris
C
Amon
D
Xapi
11
. Misr fir'avnlarining bosh ilohi va homiysi hisoblangan xudo?
A
Isida-Tot
B
Amon-Ra
C
Apis-Maat
D
Ptax-Set
12
. Mil. avv. nechanchi ming yillikdan boshlab Amon-Ra Misr fir’avnlarining bosh ilohi va homiysi hisoblangan?
A
mil. avv. IV ming yillik
B
mil. avv. I ming yillik
C
mil. avv. III ming yillik
D
mil. avv. II ming yillik
13
. Misrliklar - “xudolarning bir qancha joni bo‘ladi: biri hayvonlarda va yana biri … da bo‘ladi” deb hisoblashgan. Nuqtalar o‘rnida nima nazarda tutilgan?
A
Odamlarda
B
Fir’avnlarda
C
Kohinlarda
D
Haykallarda
14
. Qadimgi Misr xudolaridan bo‘lgan Xatxorga quyidagi xususiyatlarning qaysi biri taalluqli emasligini aniqlang?
A
sevgi
B
musiqa xudosi
C
go‘zallik xudosi
D
she’riyat xudosi
15
. Qaysi xudo belida va peshonasida oq qashqasi bo‘lgan qora ho‘kiz timsolida tasavvur etilgan?
A
Isida
B
Set
C
Xapi
D
Apis
16
. Misrliklarda tabobat xudosi?
A
Xatxor
B
Anubis
C
Tot
D
Maat
17
. Misrda odamlar va xudolar o‘rtasida kimlar vositachi bo‘lishgan?
A
Xaykallar
B
Folbinlar
C
Kohinlar
D
Fir’avnlar
18
Misrliklarda haqiqat, adolat va xudosi?
A
Xatxor
B
Anubis
C
Tot
D
Maat
19
Misrliklarda oy, donishmandlik xudosi?
A
Xatxor
B
Maat
C
Tot
D
Anubis
20
. Isida kimning xotini?
A
Ptax
B
Amon
C
Xapi
D
Osiris
21
. Qachondan boshlab quyosh xudosi fir'avnlarning bosh ilohi va homiysi hisoblangan?
A
Mil. avv. 2 ming yillikda
B
Mil. avv. 4 ming yillikda
C
Mil. avv. 1 ming yillikda
D
Mil. avv. 3 ming yillikda
22
Misrliklarda yerosti saltanati xudosi?
A
Osiris
B
Xapi
C
Ptax
D
Amon
23
. Qaysi xudo Misrning ilk podsholaridan biri bo‘lgan?
A
Ptax
B
Amon
C
Osiris
D
Xapi
24
Qaysi davlatda xudolar odamlar orasida yashaydi deb hisoblashgan?
A
Mesopotamiya
B
Yunoniston
C
Misr
D
Italiya
25
Nima uchun barcha marhumlar mumyolangan?
A
Ichki a’zolari yaxshi saqlanishi uchun
B
Anubis oldida yaxshi ko‘rinishi uchun
C
Osiris oldida go’zal qiyofada qad rostlash uchun
D
Tabiatni iflos qilib yubormaslik uchun
26
Misrliklarda Fiva shahri homiysi?
A
Amon
B
Ptax
C
Osiris
D
Ra
27
. Misrliklarda Quyosh xudosi?
A
Ptax
B
Ra
C
Osiris
D
Amon
28
Misrda fir'avnlar qaysi xudo o‘g‘illaridir?
A
Osiris
B
Amon Ra
C
Xapi
D
Ptax
29
. Isida qaysi xudoni mumiyolagan va qayta tiriltirgan?
A
Ptax
B
Xapi
C
Amon
D
Osiris