Tarix
1
. Piramida so‘zi qanday ma’noni anglatadi?
A
Ibodatxona
B
A va C
C
Fir’avanlar qabri
D
Maqbara
2
Sfinks haykali balandligi qancha?
A
25 metr
B
20 metr
C
40 met
D
30 metr
3
. Eng mashhur fir'avn maqbarasi?
A
Tutanxamon
B
Amenxotep
C
Petubastis
D
Mentuxatep
4
Piramidalar qancha vaqtdan beri o‘zgarmasdan turibdi?
A
2500 yil
B
4000 ming yil
C
3000 yil
D
2700 yil
5
. Xufu piramidasiga qancha tosh ishlatilgan?
A
1,5 mln
B
1 mln
C
2,5 mln
D
2 mln
6
Misrda mumiyolash necha kun davom etgan?
A
3 kun
B
1 oy
C
40 kun
D
70 kun
7
. Osiris sudiga ko‘ra agar tarozi pallalari teng kelsa marhum…?
A
Boqiy hayotga erishadi
B
Badbashara mahluqlarga yem bo‘ladi
C
Qayta tiriladi
D
nargi dunyoda ajoyib sharoitda umrini davom ettiradi
8
. Xufu piramidasining balandligi?
A
148 metr
B
147 metr
C
145 metr
D
146 metr
9
. Piramida uchun ishlatilgan har bir tosh og‘irligi qancha edi?
A
1146 kg
B
1 tonnaga yaqin
C
2,5 tonna
D
2 tonnadan ortiq
10
. Qadimgi misrda ” Sahro shohi” nima?
A
Mumiyo
B
Amulet
C
Kentavr
D
Sfinks
11
. Misrdagi dahmalar ichi nima bilan to‘ldirilgan?
A
Jangnomalar va urushlardan iborat bitiklar
B
Yilnomalar va sulolalardan qolgan bitiklar
C
Ziyofatlar va musobaqalardan iborat bitiklar
D
Munojotlar va qarg‘ishlardan iborat bitiklar
12
Tanasi arslonniki va boshi odamnikisimon bo‘lgan ulkan haykallar qanday ataladi?
A
Mumiyo
B
Kentavr
C
Sfinks
D
Amulet
13
Qaysi podsholik davrida boshqa ehrom qurmay qo‘yishdi?
A
O‘rta podsholik
B
So‘nggi podsholik
C
Yangi podsholik
D
Qadimgi podsholik
14
. Misrliklarda Bastet qanday xudo?
A
Ovchilik
B
Go‘zallik
C
Yovuzlik
D
Tabiblik
15
Xufu piramidasi qachon qurilgan?
A
Mil. avv. 2500-yil
B
Mil. avv. 2600-yil
C
Mil. avv. 2700-yil
D
Mil. avv. 2800-yil
16
. Eng mashhur piramidalar?
A
Joser, Snofru, Ramzes
B
Senmut, Edfu, Denter
C
Xufu, Xafra, Menkaura
D
Panteon, Parfenon, Giza
17
. Piramidalar qurilishi uchun toshlar qayerdan olib kelingan?
A
Falastindan
B
Suriyadan
C
Nil sohilidagi tog‘dan
D
Sinay yarim orolidan
18
Quyidagilardan notog‘ri ma’lumotni aniqlang?
A
Fir’avnlar ibodatxonalarga katta-katta boyliklar yerlar hadya etishar edi
B
Kohinlar fir’avnlar va odamlar o‘rtasida vositachi bo‘lishgan
C
Kohinlar Nil toshqini vaqtini aniq bilishgan
D
Kohinlar qurbonlik o‘tkazishar edi
19
. Misrliklar inson jasadini nima uchun mumiyolashgan?
A
Osiris qarshisida go‘zal qiyofada qad rostlash uchun
B
Jasad chirib yo‘qolib ketmasligi uchun
C
Marhumlar saltanatida umrini davom ettirishi uchun
D
Tabiatni iflos qilib yubormaslik uchun
20
. Piramidalarni qo‘riqlaydiganlar qanday ataladi?
A
Nekropol
B
Tabarzin
C
Kentavr
D
Sfinks
21
Qaysi podsholiklar davrida misrliklar ulkan piramidalar barpo qilganlar?
A
Yangi va So‘ngi podsholik
B
Ilk va So‘ngi podsholik
C
O‘rta va yangi podsholik
D
Qadimgi va O‘rta podsholik
22
. Xufu, Xafra, Menkaura piramidalari Misrning qaysi shahri yonida barpo etilgan?
A
Fiva
B
Abidos
C
Geliopol
D
Memfis
23
. Osiris sudiga ko‘ra tarozining pallalariga nima qo‘yilgan?
A
Marhumning ko‘zi va yoqut
B
Keltirgan in’omi va va tovus pati
C
Marhumning yuragi va qush pati
D
Marhumning kallasi va Anubis hassasi
24
. Nima uchun qadimgi Misrda dahmalar ichiga munojotlar va qarg‘ishlardan iborat bitiklar yozilgan?
A
ular vafot etgan kishilarning ruhlari erkin uchib yurishini ta’minlashi kerak bo‘lganligi uchun
B
vafot etgan kishilarning ruhlari ular yordamida xudolarga iltijo qilishlari uchun
C
kohinlar bunday yozuvlar orqali kishilarni itoat va qo‘rquvda ushlab turishni mo‘ljallashgan
D
ular fir’avnni himoya qilishi va o‘zga hayotga o‘tayotganida unga yordam berishi uchun
25
. Fir'avnning mumiyolangan jasadi solingan toshtobut qanday ataladi?
A
Changak
B
Nekropol
C
Sarkofag
D
Tabarzin
26
. Jasadni kimlar mumyolashgan
A
A va C
B
Qarindoshlari
C
Qullar
D
Tibbiy bilimga ega bo'lgan kohinlar
27
. Misrliklar fikricha,marhumlar saltanatidagi hayot ....?
A
Mumiyoning go‘zal yuziga bog‘liq
B
Piramidaning qurilishiga bog‘liq
C
Insonning yaxshi ishlariga bog‘liq
D
Osiris sudining natijalariga bog‘liq
28
. Misrliklarda Bastet qanday hayvon qiyofasida gavdalangan?
A
Ho‘kiz
B
Burgut
C
Qo‘ng‘iz
D
Mushuk
29
Misrda nimalar fir'avnni himoya qilishi va o‘zga hayotga o‘tayotganda unga yordam berishi mo‘ljallangan?
A
Yilnomalar va sulolalardan qolgan bitiklar
B
Ziyofatlar va musobaqalardan iborat bitiklar
C
Jangnomalar va urushlardan iborat bitiklar
D
Munojotlar va qarg‘ishlardan iborat bitiklar