Tarix
1
. Urartu davlati qaysi hududlarda joylashgan? 1. Kavkazorti 2. Turkiyaning Sharqi 3. Ozarbayjon 4. Armaniston 5. Turkiyaning g’arbi
A
1, 2, 3
B
1, 4, 5
C
1, 2, 4
D
1, 3, 5
2
. Xettlarning asosiy mashg'uloti nima edi?
A
Dehqonchilik va Chorvachilik
B
Hunarmandchilik va dehqonchilik
C
Dehqonchilik va savdo-sotiq
D
Chorvachilik va savdo-sotiq
3
. Kimlar urushlarda otliq qo’shindan foydalanishgan?
A
Xettlar
B
Mitanniliklar
C
Urartlar
D
Ossurlar
4
. Qaysi davlatlar birlashib qachon Ossuriya qo’shinini qirib tashlaydi?
A
Bobil va Mitanni mil. avv. 605-yil
B
Urartu va Xett, mil. avv. 607-yil
C
Bobil va Midiya, mil. avv. 605-yil
D
Lidiya va Troya, mil. avv. 607-yil
5
. Isroil podsholigi qachon vujudga keldi?
A
Mil. avv. IX asr
B
Mil. avv. XII asr
C
Mil. avv. XI asr
D
Mil. avv. X asr
6
. Tir, Sidon, Ugarit singari yirik dengiz bo'yi shaharlari qaysi dengiz sohilida vujudga keldi?
A
Qora dengiz
B
O'rtayer dengizi
C
Arabiston dengizi
D
Sariq dengiz
7
. Finikiyaliklarning asosiy mashg’ulotini aniqlang?
A
Chorvachilik
B
Dehqonchilik
C
Hunarmandchilik
D
Savdo-sotiq
8
. Qachon Finikiyada 22 undosh harfdan iborat bo'lgan alifbo yaratildi?
A
Mil. avv. X asr
B
Mil. avv. XII asr
C
Mil. avv. IX asr
D
Mil. avv. XI asr
9
Ossuriyaliklarning asosiy mashg'uloti nima edi?
A
Dehqonchilik va savdo-sotiq
B
Dehqonchilik va chorvachilik
C
Chorvachilik va savdo-sotiq
D
Hunarmandchilik va ovchilik
10
. Nechanchi asrlarda Urartu gullab-yashnaydi?
A
Mil. avv. VI-V asrlarda
B
Mil. avv. VII-VI asrlarda
C
Mil. avv. VIII-VII asrlarda
D
Mil. avv. IX-VIII asrlarda
11
. Isroil podsholigi qaysi podsholikka birlashtirildi?
A
Midiya
B
Yahudiya
C
Parfiya
D
Ossuriya
12
Urartu davlatining poytaxtini aniqlang?
A
Nineviya
B
Xattusa
C
Suza
D
Tushpa
13
Kimning hukmronligi yillarida Nineviyada eng yirik, sopol taxtachalardan iborat bo'lgan kutubxona mavjud edi?
A
Salmanasar
B
Xammurapi
C
Oshshurbanapal
D
Navuxodonosor II
14
Quyidagi Old Osiyo davlatlaridan qaysi biri Bobil podsholigi tomonidan bosib olinishi oqibatida barham topgan?
A
Yahudiya podsholigi
B
Urartu podsholigi
C
Tir-Sidon podsholig
D
Isroil podsholigi
15
. Qachon Old Osiyo hududida yashagan xalqlarni birlashtirgan ilk davlatlar vujudga kela boshladi?
A
Mil. avv. 3-ming yillik
B
Mil. avv. 1-ming yillik
C
Mil. avv. 4-ming yillik
D
Mil. avv. 2-ming yillik
16
Xett podsholigi qachon tashkil topgan?
A
Mil. avv. XIX asr
B
Mil.avv.XVII asr
C
Mil. avv. XX asr
D
Mil. avv. XVIII asr
17
Tarixiy Teyshebaini shahri qayerda joylashgan?
A
Xett
B
Elam
C
Bobil
D
Urartu
18
Quyidagi qaysi javob xato?
A
Xettlar urushlarda jangovar aravalar va temir uchli nayzalardan foydalanishgan
B
Xettlar shimollik xalq bo’lgan
C
Mil. avv. VII asrda Karxamish shahri Urartu tarkibida edi
D
Finikiyaliklar alifbosida unli harf bo’lmagan
19
Xett podsholigining poytaxti qaysi shahar bo'lgan?
A
Nineviya
B
Suza
C
Tushpa
D
Xattusa
20
. Ossurlar qanday xalq bo'lgan?
A
Jangari
B
Mehmondo'st
C
Erksevar
D
Hunarmand
21
. Ossuriyaning ikkita poytaxtini aniqlang?
A
Avval Xattusa, keyin Tushpa
B
Avval Oshshur, keyin Suza
C
Avval Nineviya, keyin Xattusa
D
Avval Oshshur, keyin Nineviya
22
“Bibliya” qaysi xalqlarning diniy kitbi sanaladi?
A
Yahudiylar
B
Finikiyaliklar
C
Bobilliklar
D
Mesopatamiyaliklar
23
. Kimlar o’z alifbosini Finikiya alifbosidan o'zlashtirib oldilar?
A
Rimliklar
B
Kushonlar
C
Yunonlar
D
Baqtriyaliklar
24
. "Dengiz xalqlari" qaysi davlat poytaxtini bosib olib, butunlay vayronaga aylantirdi?
A
Bobil
B
Elam
C
Xett
D
Urartu