Tarix
1
. O‘rta paleolit davriga oid odam nima deb ataladi?
A
Neandertal
B
Kromanyon
C
Sinantrop
D
Zinjantrop
2
. Neandertal vodiysi qayerda joylashgan?
A
Germaniya
B
Angliya
C
Fransiya
D
Ispaniya
3
. Sharqiy Afrikadan qaysi odam suyaklari qoldiqlari topilgan?
A
Zinjantrop
B
Sinantrop
C
Pitekantrop
D
Avstralopitek
4
Insonni o‘rab turgan muhitda jonlar va ruhlarning borligiga ishonish nima deb ataladi?
A
Animizm
B
Totemizm
C
Fetishizm
D
Shovinizm
5
. 8-9 yashar neandertal bolaning suyaklari qoldiqlari qayerdan topilgan?
A
Zarautsoy
B
Teshiktosh
C
Ko‘lbuloq
D
Selung‘ur
6
. Xitoy hududidan qaysi odam suyaklari qoldiqlari topilgan?
A
Sinantrop
B
Pitekantrop
C
Zinjantrop
D
Avstralopitek
7
So‘ngi paleolit davriga oid odam nima deb ataladi?
A
Neandertal
B
Sinantrop
C
Zinjantrop
D
Kromanyon
8
. Teshiktosh g‘ori qaysi davrga oid?
A
O‘rta paleolit
B
Ilk paleolit
C
So‘nggi paleolit
D
A, B, C
9
. Quyidagi ma’lumotlardan qaysi biri eng qadimgi odamlarning diniy tasavvurlari to‘g‘risida hikoya qiladi.
A
odamlarni dunyoni tushunishga intilishlari
B
kishilarning yashash uchun kurashi va mehnat hamda ov qurollari yasashni o‘rganishlari
C
kishilarning yovvoyi hayvonlardan qo‘rqib, to‘da bo‘lib ov qilganliklari
D
so‘nggi paleolit davriga oid bo‘lgan qoya rasmlarini topilishi
10
. Nima insonning fikrlash qobiliyati va tafakkurini o‘zgartirib yuboradi?
A
Mehnat faoliyati, tevarak olam haqida to‘plagan bilimlari
B
odamlarni dunyoni tushunishga intilishlari
C
kishilarning yashash uchun kurashi va mehnat hamda ov qurollari yasashni o‘rganishlari
D
kishilarning yovvoyi hayvonlardan qo‘rqib, to‘da bo‘lib ov qilganliklari
11
. Turkistonda rus mustamlakachilariga qarshi ko’tarilgan qaysi qo’zg’alonda qo’zg’alonchilarni jazolash paytida jazodan qariyalar, ayollar va hatto yosh bolalar ham chetda qolmadi?
A
“Vabo isyoni”
B
Jizzax qo’zg’aloni
C
“Andijon qo’zg’aloni”
D
Darvishxon qo’zg’aloni
12
Zinj vodiysi qayerda joylashgan?
A
Shimoliy Afrikada
B
Janubiy Afrikada
C
Sharqiy Afikada
D
G‘arbiy Afrikada
13
. Teshiktosh g‘oridan topilgan bola jasadi atrofiga nima qo‘yilgan?
A
Sher tishlari
B
Tog` echkisi shoxlari
C
Fil suyagi
D
Ilon terisi
14
. Qoyatosh rasmlaridan eng qadimiylari qayerdan topilgan?
A
Boshqirdistondagi Kapova
B
Fransiyadagi Lasko
C
A, B, C
D
Ispaniyadagi Altamir
15
. Ilk paleolit odamlari?
A
A, C
B
Pitekantrop, Sinantrop
C
Avstralopitek, Zinjantrop
D
Neandertal, Kromanyon
16
. Eng qadimgi odamlarning u yoki bu buyumlar omad keltirishiga yoxud balo qazoni bartaraf etishiga e'tiqod qilishlari qanday nomlangan?
A
Shovinizm
B
Animizm
C
Totemizm
D
Fetishizm
17
. Ko‘lbuloq manzilgohi qayerda joylashgan?
A
Xorazm
B
Farg‘ona
C
Toshkent
D
Buxoro
18
Odamlar ..... bo‘lajak ovda o‘zlariga yordam beradi, deya ishonishgan?
A
Ibodat qilish
B
Rasmlar
C
Ovga tayyorgarlik ko‘rish marosimi
D
Ov oldididan qurbonlik berish
19
. Teshiktosh g‘ori qaysi tog‘dan topilgan?
A
Nurota
B
Boysun
C
Urgut
D
Hisor
20
. Termachilik va ovchilik nima deb ataladi?
A
O‘zlashtiruvchi xo‘jalik
B
Natural xo‘jalik
C
Qishloq xo‘jalik
D
Ishlab chiqaruvchi xo‘jalik
21
Qaysi manzilgohdagi murdaning dafn etilishi dastlabki diniy e'tiqodlar bilan bog‘liq?
A
Zarautsoy
B
Selungur
C
Ko‘lbuloq
D
Teshiktosh
22
. Quyidagilardan qoyatosh rasmlar yodgorliklarining eng qadimgilari ketma-ketligi to‘g‘ri berilgan javobni toping.
A
Altamir, Lasko, Kapova
B
Lasko, Yava, Olduvoy
C
Olduvoy, Kapova, Lasko
D
Kapova, Zarautsoy, Teshiktosh
23
. Biror hayvon yoki o‘simlik turi bilan qarindoshlik aloqasiga ishonish fanda nima deyiladi?
A
Totemizm
B
Fetishizm
C
Animizm
D
Shovinizm
24
. Ilk paleolitning oxirgi davrlarida odamlarni yangicha turmush sharoitiga moslashishga nima undadi?
A
Davlat tashkil topdi
B
Buyuk muzlikning boshlanishi
C
Dehqonchilik boshlandi
D
O‘q-yoy kashf etildi
25
. Qaysi davrda hozirgi qiyofadagi odam-kramanyon odam yashagan?
A
A, B, C
B
O‘rta paleolit
C
Ilk paleolit
D
So‘nggi paleolit
26
. Odamlarning eng qadimgi mashg‘uloti nima bo‘lgan?
A
Chorvachilik va termachilik
B
Dehqonchilik va chorvachilik
C
Termachilik va ovchilik
D
Ovchilik va dehqonchilik
27
. Qachon Buyuk muzlash boshlandi?
A
O‘rta paleolitning boshlanish davrlarida
B
O‘rta paleolitning so‘ngi davrlarida
C
Ilk paleolitning oxirida
D
Ilk paleolitning boshlanish davrlarida
28
. Hozirgi qiyofadagi odam?
A
Sinantrop
B
Neandartal
C
Zinjantrop
D
Kromanyon
29
. Odam qanday paydo bo‘lganligi haqida ilmiy, diniy, afsonaviy va dunyoviy naqllar mavjud bo‘lib, biz uni qanday ma’lumotlarga tayangan holda o‘rganamiz?
A
Etnologiya va Arxeologiya
B
Antroplogiya va etnologiya
C
Lingvistika va axeologiya
D
Arxeologiya va Antropologiya
30
. Ilk qoyatosh rasmlari qaysi davrga oid?
A
So‘nggi paleolit
B
O‘rta paleolit
C
A, B, C
D
Ilk paleolit
31
. Nima eng qadimgi tasviriy san`at rivojlanish uchun asos bo‘lib xizmat qildi?
A
Hayvonot olamidan qo‘rquv
B
Odamlarning qoyatosh rasmlarini ko‘plab chizishi
C
Insonni o‘rab turgan muhitda jonlar va ruhlarning mavjudligiga ishonish
D
Odamning o‘zini qurshab turgan tevarak dunyoni tushinishga intilishi
32
Nima dastlabki diniy e’tiqodlar bilan bog‘liq edi?
A
Ovga tayyorgarlik ko‘rish
B
Murdani dafn etish
C
Rassomchilik
D
Hayvonlarni muqaddas bilish
33
Ibtidoiy odamlar sig‘ingan tabiat kuchlari xato berilgan javobni toping
A
Yomg‘ir
B
Shamol
C
Momaqaldiroq
D
Vulqon
34
Selungur manzilgohi qayerda joylashgan?
A
Buxoro
B
Farg‘ona
C
Xorazm
D
Toshkent
35
. Ilk paleolitning so‘nggi davrida sodir bo‘lgan voqeani aniqlang.
A
ilk diniy tasavurlarning paydo bo‘lishi
B
urug‘ jamoalari shakllanishi
C
muzlik chekinishi va tezyurar mayda hayvoniar paydo bo‘lishi
D
buyuk muzlikning boshlanishi
36
. Qadimgi odamlar ov oldidan raqsga tushishib nimani mashq qilishgan?
A
Kamondan o‘q uzish
B
Xanjar sanchish
C
Nayza uloqtirish
D
Teri shilish
37
. Indoneziyaning Yava orolidan qaysi odam suyaklari qoldiqlari topilgan?
A
Avstralopitek
B
Zinjantrop
C
Pitekantrop
D
Sinantrop
38
. Janubiy Afrikadan qaysi odam suyaklari qoldiqlari topilgan?
A
Sinantrop
B
Avstralopitek
C
Zinjantrop
D
Pitekantrop
39
. Bir tomoni urib o‘tkirlangan tosh qurollari arxeologiya fanida nima deb ataladi?
A
Mikrolit
B
Qirg‘ich
C
Chopper
D
Nukleus
40
. Teshiktosh g‘oridan qaysi odam suyaklari qoldiqlari topilgan?
A
Sinantrop
B
Kromanyon
C
Zinjantrop
D
Neandertal
41
. Kromanyon g‘ori qayerda joylashgan?
A
Angliya
B
Germaniya
C
Ispaniya
D
Fransiya
42
O‘rta Osiyoda toshdan yasalgan qadimiy mehnat qurollari qayerlardan topilgan?
A
Farg‘ona va Toshkent
B
Samarqand va Buxoro
C
Xorazm va Andijon
D
Navoiy va Jizzax